HOME > STREET FASHION

Vans Skate Fry-Days 滑板星期五上海站回顾

vans_skate_friday_SH_049170728-2

备受滑手喜爱的Vans Skate Fry-Days 滑板星期五在7月28日登陆位于上海的MX极限生活馆!滑板,啤酒,炸鸡,还有丰富的奖品,跟随镜头再来一起回顾一下现场的情况。

——————————

——————————

vans_skate_friday_SH_026170728-2 vans_skate_friday_SH_033170728 vans_skate_friday_SH_031170728-2 vans_skate_friday_SH_028170728 vans_skate_friday_SH_025170728-2 vans_skate_friday_SH_022170728 vans_skate_friday_SH_022170728-2 vans_skate_friday_SH_014170728 vans_skate_friday_SH_011170728-2 vans_skate_friday_SH_008170728 vans_skate_friday_SH_104170728 vans_skate_friday_SH_112170728 vans_skate_friday_SH_083170728-2 vans_skate_friday_SH_104170728-2 vans_skate_friday_SH_116170728 vans_skate_friday_SH_133170728-2 vans_skate_friday_SH_185170728 vans_skate_friday_SH_171170728

1,428 views Post By: Andy @ 八 01, 2017
Share to:

COMMENTS