HOME > STREET FASHION

BD Skateboard 2016 多款配色新支架 内附视频

b

 

 

还记得@BDSkateCo 在上半年发布的滑板整片Skateboarding Saved My Life吗?BD滑板品牌来自西班牙,从2008年开始,当地一些把滑板当作生活必不可少的一部分的滑手创建了BD滑板品牌,这些年他们一直以热爱滑板运动和文 化作为目标去发展这个滑板公司,虽然BD是一个板面品牌但大家可能注意到之前他们也有相关的滑板配件的生产,这次他们又带来了他们的新款支架,多款配色多个图案!

 

d

 

e

 

a

 

c

 

 

 

 

 

 

 

j

 

g

 

f

 

h

 

i

Post By: wolfhowl @ 九 02, 2016
Share to:

COMMENTS