HOME > NEWS

BATB7:Eric Koston vs Chhandy Khon

0140317064430

BATB 7 第二场Eric Koston 对战Chhandy Khon 视频发布,当神色紧张的Chhandy 遇到“顽童”Koston 会擦出怎样的火花,这场久经战阵老将与初出茅庐新秀之间的平地之战赛果一起随视频来揭晓

————————————

————————————

Source: Berrics

3,520 views Post By: Guotie @ 三 17, 2014
Tags:    
Share to:

COMMENTS